Varsis varnostni sistemi

ZAKAJ IZBRATI NAS?

Vzemite si nekaj trenutkov Vašega dragocenega časa in si najprej odgovorite na spodnja vprašanja. V kolikor ste PRITRDILNO odgovorili vsaj na eno vprašanje, si oglejte našo celovito ponudbo, ki Vam ponuja rešitev za vsak Vaš pritrdilni odgovor!

 1. Nosite v žepu cel šop ključev od Vašega delovnega mesta, lokala, hiše, stanovanja, itd.?
 2. Vam zaposleni nekontrolirano vstopajo v vse prostore?
 3. Ali lahko pride do zlorabe (kopiranja) ključev, ki so v uporabi?
 4. Ali imate v primeru izrednih razmer težave pri hitrem vstopanju ali izstopanju iz zaklenjenih prostorov?
 5. Imate občutek, da je vaša ustanova, družba, lokal oz hiša slabo zaklenjena, ker se večina vrat sicer že zaklepa s cilindričnimi vložki, ki pa več ne ustrezajo današnjim varnostnim normativom?
 6. Ali ste glede na obstoječo zakonodajo ustrezno zaščiteni glede varovanja Vam zaupanega premoženja, varovanja podatkov (ZVOP) oziroma razvrščanja hotelov v višje kategorije?

 7. Vas skrbi varnost Vaših gostov in njihovega premoženja v Vaših sobah?
 8. Imate zadrege pri odklepanju in zaklepanju garderobnih omaric (kako odkleniti, če je ključ pozablljen doma, posamezen ključ odklepa tudi druge omarice - možne kraje)?
 9. Želite vaše premoženje dodatno zaščititi z zaznavo vloma ali požara?
 10. Bi želeli videti kaj se dogaja v Vaših prostorih ali okolici v času vaše prisotnosti kot tudi v času Vaše odsotnosti?
 11. Imate probleme s parkiranjem na Vaših parkiriščih?

  Zunaj in/ali znotraj objekta namestimo nadzorne kamere, ki posredujejo sliko monitorju in raznim snemalnikom slike.
 12. Bi želeli vedeti kdo, kdaj in koliko časa se je zadrževal v določenih prostorih?
 13. Izgubljajo Vaši sodelavci veliko časa z obračunom opravljenih ur zaposlenih in s tem povezanim obračunom OD?
 14. Se bojite nasilnega vstopa nepovabljenih skozi steklene površine (okna, izložbe, steklene površine na terasah, itd.)?
 15. Imate kakršnekoli druge probleme v zvezi z varovanjem Vašega ali Vam zaupanega premoženja?