Varsis varnostni sistemi

REFERENČNI OBJEKTI

Pomembnejši  veliki in srednji varnostni sistemi, ki sem jih sam projektiral in s sodelavci vgradil v obdobju od leta 2000 do leta 2010:

 

Vrtec Črnuče - LJ

Vrtec H.C. Andersena - LJ     

Vrtec Tončke Čečeve Celje

VVZ Ivančna Gorica

Vrtec Škofja Loka

Vrtec Mladi rod - LJ

Vrtec Ane Ziherl - Lj

Vrtec Vodmat LJ

Vrtec Pedenjped - LJ

Vrtec Rogaška Slatina

Vrtec Medvode

Vrtec Pod gradom - LJ

 

OŠ Vide Pregarc - LJ  

Osnovna šola Medvode

Osnovna šola Rogatec

III. osnovna šola Celje

Osnovna šola Glazija - CE

OŠ Jožeta Krajca Rakek

Osnovna šola Poljčane

OŠ Notranjski odred Cerknica

Osnovna šola Kozje

Osnovna šola Bizeljsko

Osnovna šola Bistrica ob Sotli

OŠ Škofja Loka - Mesto

Osnovna šola Vransko

OŠ Marije Vere Kamnik

OŠ Stranje

Osnovna šola Vodice

Osnovna šola Lesično

OŠ Žirovnica – Zabreznica

OŠ Luisa Adamiča Grosuplje

Osnovna šola Vrhovci - LJ

OŠ Savsko naselje - LJ

Osnovna šola Polje - LJ

OŠ Dušana Bordona - KP

OŠ Brinje - Grosuplje

OŠ Sostro - LJ

OŠ Žiri

OŠ Dragomirja Benčiča –Brkina  Hrpelje

OŠ Polzela

OŠ Črešnjevec

OŠ Jurije Vega Moravče

OŠ Dornberk

 

Glasbena šola Franca Šturma - LJ

Glasbena šola Logatec

Glasbena šola Postojna

 

Srednja zdravstvena šola - LJ

SŠ Pietro Coppo Izola

Šolski center Škofja Loka

Gimnazija Škofja Loka + LU Škofja Loka

Gimnazija Moste - LJ

Gimnazija Vič

Univerza na Primorskem - KP

 

Zveza računovodij, fin. in rev. SL - LJ

KPMG Slovenija d.o.o. - LJ

Papirnica Vevče d.o.o. - LJ

CALCIT d.d. - Kamnik

DURS Maribor, Kranj, Ljubljana

NIL podatkovne komunikacije d.o.o. - LJ

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - LJ

Gasilska brigada Ljubljana

Energetski servis S.E. - LJ

KOLOSEJ kinematografi d.o.o. - LJ  

CARRERA OPTYL d.o.o. Ormož

TALUM  d.d. Kidričevo

Ministrstvo za informacijsko družbo - LJ

Tehcenter Ptuj d.o.o.

OKP Rogaška Slatina 

ECO d.o.o. – Slovenska Bistrica

OMV SLOVENIJA d.o.o. – vsi servisi          

SPL Ljubljana d.o.o. – blokovska naselja

Blokovska naselja – Gramiz in Kovinar Kočevje

PUH – podjetje za urejanje hudournikov LJ

AERODROM Ljubljana d.d.

POIL d.o.o. - LJ

Ljubljanske Mlekarne d.d.

LEKA d.o.o.

SICO d.o.o. Šempeter

Športna hala Vransko

LIDL d.o.o. – enota Kamnik, Kranj

LEK  d.d. – posamezni obrati

Kraški vodovod Sežana

DINOS d.d. – PC Naklo

 

SAVA hoteli Bled – Grand hotel Toplice, Vila Bled, Camp Bled

G&P HOTELI Bled

Hotel LEK Kranjska Gora

CŠOD – domovi Soča, Medved, Planika, Planica

 

Zdravstveni dom Medvode

Lekarna KC - LJ

Dom upokojencev center Tabor–Poljane – LJ

Dijaški dom Škofja Loka

IRS Soča - LJ

Dom starejših občanov Kamnik

 

Uršulinski samostan Mekinje - Kamnik

Župnijski urad Železniki

Frančiškanski samostan Kamnik

Župnijski urad Vič

 

                                  

                                              

Zver Jože